O nas

Marketinška agencija Asociacija deluje pod okriljem Sekcije za psihologijo potrošnika Raziskovalno-razvojnega psihološkega združenja Asociacija, ki na področju psiholoških in povezanih znanostih zagotavlja podporo in spodbude raziskovalne in razvojne dejavnosti. Z dopolnilno dejavnostjo marketinške agencije v združenju zagotavljamo sredstva za financiranje nepridobitnih raziskovalno-razvojnih projektov. Storitve marketinške agencije Asociacija so produkti lastnega razvoja in so ustvarjeni z integracijo pridobitnih in nepridobitnih aktivnosti za namen optimalne izkoriščenosti osnovih sredstev.